Hamar Frikirke

Har Gud en plan for meg?

Har du noen gang hørt setningen: Gud har et kall for deg. Gud har en plan.

Fra trygghet til forvirring
Jeg husker da jeg var ferdig på videregående, og gikk på Hald Internasjonale Senter i Mandal. Jeg hadde nettopp kommet hjem fra et 6 måneders opphold i Laos, og var klar for livet – med stor L. Jeg visste hva jeg skulle gjøre neste året, nemlig være ettåring og miljøarbeider på Hald. Det føltes trygt, det føltes bra.. Det føltes som om Gud ville ha meg der, at jeg levde etter Guds plan.

I løpet av det neste året begynte tankene å melde seg. Hva nå? Plutselig hadde jeg fått beskjed om at jeg måtte ta siviltjeneste, noe jeg ikke var gira på i det hele tatt. Jeg ville jo begynne på skole, flytte til Bergen der resten av vennegjengen var, levet livet etter Guds plan. Plutselig endte jeg opp i Oslo som lærerassistent. Jeg var superforvirra. Hva ville Gud at jeg skulle gjøre? Hva var Guds plan for livet mitt? Jeg tror dette er tanker mange, kanskje de fleste av oss, gjør en eller annen gang i løpet av livet. Derfor tror jeg det er lurt at vi prater om dette temaet: Har Gud en plan for livet?

Skjebnen
Mange har ment mye forskjellige om dette teamet, og gjør det fremdeles. Noen mener at Gud skapte verden, at alt er forutbestemt, og at vi har egentlig ikke noen fri vilje. Dette synspunktet kaller man for determinisme. I dette synet mener mange også at Gud ikke er aktivt deltakende i våre liv, men at Gud skapte og satte alt på jorden i gang, for så å trekke seg tilbake. En mykere versjon av dette er at Gud har gitt alle mennesker en skjebne. Alt er forutbestemt, og selv om Gud deltar i livet ditt, er til stede og bryr seg, skjer alt etter en bestemt mening. «Det er en mening med alt som skjer» kan kanskje være en typisk setning.

Når man tror på skjebne, da vil man få store utfordringer med å møte mennesker som opplever at livet er meningsløst. Hvis en mor mister et lite barn i sykdom, kan livet virkelig oppleves meningsløst. Jeg kan ikke se for meg at det oppleves godt og trøstende å få slengt i trynet: det er mening med alt. Gud har en plan. Okey, så planen til Gud er å ta fra meg barnet mitt? Jeg vet hvertfall at jég ville syntes det hadde vært veldig vanskelig å forholde meg til Gud etter det, og til personen som sa det. Bare fordi vi sliter med å finne mening i ting, kan vi ikke helgardere oss ved å si at alt skjer etter skjebnen. Det blir for enkelt. Hva da med fri vilje. Har vi egentlig frihet til å ta våre egne valg hvis alt er bestemt på forhånd? Jeg mener det enkle svaret er nei. Nedenfor går jeg litt dypere inn i hva jeg tenker Gud og hans plan, og også hvordan vi kan forstå dette opp mot fri vilje.

Guds plan og vilje
Jeg tror Gud har et ønske og en vilje for livene våre. Jeg tror denne viljen kan vise seg i karrierevalg, prioriteringer, relasjoner og generelt hvordan vi har det med oss selv, med andre og med Gud. Jeg tror ikke at Gud tvinger sin vilje ned på mennesket. Dette er ikke forenelig med fri vilje, noe jeg tror helt bestemt vi er skapt med. Fri vilje er en viktig forutsetning for ekte og god relasjon. Skal vi kunne ha en relasjon med Gud og kjenne kjærlighet til han, samt ta inn over oss hans nåde og kjærlighet til oss, må vi kunne velge denne relasjonen. Dermed tror jeg også vi står fritt til å velge hva slags vei vi vil gå på i livet, enten det er etter Guds vilje, eller ikke. Alt dette er fint og flott, men er det i tråd med hva bibelen sier. Ja, jeg tror vi er inne på noe. La oss se på noen ting fra bibelen:

Men hva med bibelen?
Gud er ikke fjern. Gud er nær oss, han elsker oss, og han ønsker en relasjon. Jesus viste oss hva slags relasjon vi kan ha til Gud, da han kalte Gud for Far. Dette var utrolig radikalt på Jesu tid. Gud var hellig. Gud var urørlig. Gud var på ét sted, nemlig tempelet. Da Jesus kalte Gud, JHWH, for Far ble Gud plutselig nær. De fleste av oss kan på godt eller vondt forstå foreldre-barn relasjonen. Enten fordi vi er barn selv, eller fordi vi er foreldre. Vi kan forstå at dette er nært og det som ligger til grunn er ubetinget kjærlighet. Vi får kalles Guds barn (1 joh 3,1) og fordi Gud er kjærlighet og vi er i Ham blir Gud og hans kjærlighet i oss (1 joh 4,16). Det betyr at tanken om at Gud skapte oss, for så å trekke seg unna, virker veldig usannsynlig.

Gud kjenner oss, og han kjenner også alle våre dager. I salme 139 vers 16b står det: «Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av den var kommet». Betyr dette at Gud har bestemt hva som skal skje på alle de ulike dagene? Nei, jeg tror ikke det er det som er meninga. Jeg tror at Gud vet utfallet av alle valg vi kan ta. Vi står helt fritt til å velge og forme våre dager og vårt liv, men Gud vet hva som skjer hvis du velger det ene eller det andre. Han har kontroll og oversikt over alt. Dermed så vet han hva slags vei du bør gå på, hva slags valg du bør ta. Alle valg, alle dager er skrevet opp. Hvilke det blir, er opp til deg.

Hvordan vet jeg Guds plan for mitt liv?
Men hva hvis jeg ønsker at mine valg skal skje etter hva Gud tenker er best for meg? Da tror jeg det handler om å leve tett på Gud i bønn, tilbedelse, bibel, stillestund, felleskap og tjeneste i nestekjærlighet. Fordi Gud er virksom i oss, vil hans ønske og vilje for våre liv, bli våre ønsker og tanker om livet (fil 2,13). Hvis vi da ber om noe, så vil han gi oss det (salme 37,4), fordi det skjer etter hans vilje. Det som er viktig å si her, er at det er vanskelig å vite helt 100% sikkert om våre tanker og ønsker er Gud sine. Derfor må vi være forberedt på å få nei, også når vi ber, men vi må aldri gi opp bønnen. I bønnen formes også vi. Vår bønn kan gjennom fellesskap med Gud endres til å bli i tråd med hans ønske. Hans bønn, blir vår bønn. Husk at vissheten om vi lever tett på Gud ikke måles i hvor mye vi føler eller ikke føler. Stol på og vit at Gud er nær, uavhengig av hva eller hvor mye vi føler. Det er derfor nattverden er så nydelig, for der kan vi ta imot Guds nærvær, gjennom brød og vin/oblat og saft, og det skjer uavhengig av våre følelser og tanker.

Det siste jeg vil si er at Gud har kun tanker om fred og håp for oss (jer 29,11). Gud ønsker oss vel. Jeg tror det store røde tråden for Guds vilje for våre liv er at han vil at vi skal kjenne fred og håp i Ham. Det betyr ikke at livet alltid er helt konge, men det sier noe om Guds intensjon for livet – og jeg tror at den intensjonen kommer sterkest frem i relasjon med Jesus, der vi kan ta imot hans nåde og kjærlighet fordi vi tror.

Gud har en plan for våre liv. Den er ikke alltid lett å se, og det er ikke alle som får den åpenbart som en tydelig og helt forståelig kall. Ved å leve tett på Gud, vil det forhåpentligvis bli lettere å skjelne mellom våre tanker og ønsker og Gud sine. Husk allikevel at Gud ikke ønsker å tvinge deg til noe, men han vil gi deg visdom, styrke og kraft til å ta gode og kloke valg når du selv er usikker – feks til be Vår Far ærlig og oppriktig når du sier: «La viljen din skje på jorden slik som i himmelen».

-Menighetsarbeider Eirik Austeng

Sjekk oss ut en søndag

Vi feirer gudstjeneste hver søndag kl 11:00.
Her vil du bli tatt godt imot, høre hva vi tror på, oppleve feiringa, og bli kjent over kaffe og is etter møtet .

Du er hjertelig velkommen!

Hornsgate 12, Hamar, Norway

Ta kontakt