Hamar Frikirke

Gjør disipler, så bygger Gud sin kirke

I sommer har det pågått et stort dugnadsarbeid på utearealet ved kirka, med legging av brostein. Et omfattende arbeid som krever noen eksperter og mange hjelpere. Vi er heldige som har begge deler i blant oss. For å gi det litt perspektiv har jeg sagt at de er med på noe historisk. Disse steinene kommer til å ligge her i lang tid, for framtidige generasjoner. De legger ikke bare stein, men gjør et arbeid for Guds rike. Dette vil være med å gjøre kirka vår innbydende og skape trivsel for arbeidet vårt.

Men det er tross alt døde steiner som legges rundt kirkebygget vårt. Bibelen snakker om oss kristne som levende steiner, for det er vi som er kirka. En har sagt det sånn: Hvis vi gjør disipler av Jesus Kristus, så bygger Gud sin kirke! Vårt primære kall er å gjøre mennesker til disipler av Jesus Kristus. Det kan vi alle være med på. Guds rike handler om relasjoner der vi hjelper hverandre til å leve nær Jesus og nå flere mennesker med evangeliet. Vi ønsker at kirka vår skal være et sted det er godt å komme til og lett å bli med i. Så ønsker vi også å være en kirke som sender folk ut med evangeliet i hverdagen. Vi er representanter for Guds rike der vi er. Hamar Frikirke er hverdagskirken for hele livet!

Pastor Jon-Arne

Sjekk oss ut en søndag

Vi feirer gudstjeneste hver søndag kl 11:00.
Her vil du bli tatt godt imot, høre hva vi tror på, oppleve feiringa, og bli kjent over kaffe og is etter møtet .

Du er hjertelig velkommen!

Hornsgate 12, Hamar, Norway

Ta kontakt