Hamar Frikirke

Søndag: Gudstjeneste

  • Dec 10

    Starter: 11:00

Anders Myklebust taler. Nattverd.

Sjekk oss ut en søndag

Vi feirer gudstjeneste hver søndag kl 11:00.
Her vil du bli tatt godt imot, høre hva vi tror på, oppleve feiringa, og bli kjent over kaffe og is etter møtet .

Du er hjertelig velkommen!

Hornsgate 12, Hamar, Norway

Ta kontakt