Hamar Frikirke

Søndag: Sommergudstjeneste

  • Jul 09

    Starter: 11:00

    Hvor: Kirkestua

Pastor Jon-Arne taler. Nattverd.
Forenklet sommergudstjeneste med lovsang, bønn, refleksjon over Guds ord og kirkekaffe.

Sjekk oss ut en søndag

Vi feirer gudstjeneste hver søndag kl 11:00.
Her vil du bli tatt godt imot, høre hva vi tror på, oppleve feiringa, og bli kjent over kaffe og is etter møtet .

Du er hjertelig velkommen!

Hornsgate 12, Hamar, Norway

Ta kontakt