Hamar Frikirke

Blogg

 • Sanne tilbedere


  I Johannes 4. 23 sier Jesus at sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet, for det er slike tilbedere Far vil ha. Hva betyr dette?

  Les innlegget
 • Gjør disipler, så bygger Gud sin kirke


  I sommer har det pågått et stort dugnadsarbeid på utearealet ved kirka, med legging av brostein. Et omfattende arbeid som krever noen eksperter og mange hjelpere. Vi er heldige som har begge deler i blant oss. For å gi det litt perspektiv har jeg sagt at de er med på noe historisk. Disse steinene kommer […]

  Les innlegget
 • Har Gud en plan for meg?


  Har Gud en plan for livet mitt? Det er ikke alltid lett å vite, og kan vi egentlig vite det? Finnes det en skjebne?
  Menighetsarbeider Eirik har skrevet et blogginnlegg.

  Les innlegget
 • Menneske ble Gud


  Vi har feiret jul, og det kristne julebudskapet minner oss om at ”Gud ble menneske”. Dette sier mye om hvem Gud er. Himmelens og jordens skaper gav avkall på sin trone og lot seg fornedre til de ynkeligste kår, ved at Guds sønn, Jesus, ble sendt til jorden. Han ble født av en ugift fattig […]

  Les innlegget
 • Perspektiv


  Vår tid trenger perspektiv! Vi lever i et samfunn som er veldig individualistisk og selvsentrert. Vi kjemper for våre rettigheter og krav, og får raskt en holdning som konsumenter. Romerne 1. 25 sier: “De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i […]

  Les innlegget
 • Evangeliet verdig!


  I Filipperne 1. 27 oppfordrer Paulus oss til å leve et liv som er Kristi evangelium verdig. Nåden er gratis og evangeliet en gave, men den kan bli tatt for gitt og behandles uverdig. Videre sier han at en verdig behandling av evangeliet handler om at vi som kristne står sammen, kjemper for troen på […]

  Les innlegget
 • Pinse for alle


  Vi har feiret pinse. En høytid som nesten er glemt blant folk flest, men som markerer en helt avgjørende hendelse for kirken. Den Hellige Ånd ble tømt ut over alle som tok imot Jesus som frelser. Det som før bare hadde vært tilgjengelig for noen få, ble nå tilgjengelig for alle. Dette er egentlig veldig […]

  Les innlegget
 • Evangeliet for kristne


  “Gud utfordrer meg på å stole på at jeg er hans verk, og til å bygge mitt kristenliv på hva Jesus har gjort for meg, ikke hva jeg gjør for Gud.”

  Les innlegget
 • Evangelisk, karismatisk og misjonal kirke


  Pastor Jon-Arne blogger

  Les innlegget
 • Alle som tok imot ham


  Noen av de såre versene i Bibelen knyttet til julen, er i Johannes 1. 10-11. Her beskrives Jesus som den som verden ble skapt ved, men at verden ikke kjente han, og at han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Jesus ble avvist fordi han ikke ble gjenkjent som den […]

  Les innlegget

Sjekk oss ut en søndag

Vi feirer gudstjeneste hver søndag kl 11:00.
Her vil du bli tatt godt imot, høre hva vi tror på, oppleve feiringa, og bli kjent over kaffe og is etter møtet .

Du er hjertelig velkommen!

Hornsgate 12, Hamar, Norway

Ta kontakt