Hamar Frikirke

Audio > Støperiet

 • Støperiet: Trosbekjennelsen I – Hvordan påvirker farsrelasjon Gudsbildet?

  Støperiet 7. mai 2017: Karl Oskar Haugrud Trosbekjennelsen tar for seg det aller viktigste i vår kristen tro. Den apostoliske trosbekjennelsen har røtter helt ned til 200 tallet og peker på apostlenes og Jesu lære. Taleserien på trosbekjennelsen går over tre taler, der den første handler om Gud som Far. Karl Oskar tar utgangspunkt i […]

 • Støperiet: Bibelske personer – Peter

  Støperiet 23. april 2017: Pastor Jon-Arne Frøyland. Peter ble kalt til å lede kirken. Hvem var han og hva gjorde han kvalifisert for det? Om selvinnsikt, ydmykhet og integritet som kjennetegn ved kristent liv og lederskap. Nedlasting: Bibelske personer – Peter (29 min) Til studie/samtale: Hva synes du om Peter som forbilde? Hva tror du var […]

 • Støperiet: Bibelske personer – Jeremia

  Søndag 26. Mars 2017: Eirik Fjellestad Om du lever rett og gjør godt, vil det gå bra med deg. Dette er en forestilling vi har med oss fra barnsben av. Historien om profeten Jeremia bryter med denne tanken, og viser at det å følge Gud er større enn resultatene vi ser i våre egne liv. Studie Les […]

 • Støperiet: Daniel – et forbilde på arbeidsmoral

  Støperiet 26. Februar 2017: Justin Morehouse Daniel befant seg i en «arbeidssituasjon» som kunne ha gjort ham sint, deprimert og opprørsk mot sjefen sin. Som en ung gutt var Daniel tatt fra sitt hjem, ført til en fremmed by og måtte tjene selv kongen som ødela hans liv. Det er også mest sannsynlig at Daniel ble kastrert slik at […]

 • Støperiet: Hva var Paulus opptatt av?

  Støperiet 12. Februar 2017: Eirik Austeng Paulus fokuserte mye på personlige svakhet og på lav sosial status. Han var også en pragmatiker i metode, men aldri i budskap. En av de røde trådene i hans teologi var frelsen ved troen alene, og at vi blir frelst till en nytt liv i gode gjerninger. Hva er ditt syn […]

 • Støperiet: Hva og hvem er viktige i mitt liv?

  Støperiet 29. januar 2016: Øystein Samnøen Hvordan kan jeg forvalte min tid, gaveutrustning og penger på en god måte? Hvordan og i hvilken grad bør evighetsperspektivet påvirke små og store valg? Nedlasting: Hva og hvem er viktige i mitt liv? (36 min)

 • Støperiet: Titus del 4 – Tro virksom i gjerninger

  Støperiet 15. januar 2016: Karl Oskar Haugrud Titus 3:1-11: Hvordan ser en levende tro ut? Titus 3 handler om dette. Vi glemmer lett evangeliet som er ment å være motivasjonen når vi lever. Fallgruvene våre kan lett bli passivitet og religiøsitet. Hvordan kan du innprente hva Gud har gjort for deg? Finn deg en person, be […]

 • Støperiet: Titus del 3 – Hva er min rolle?

  Støperiet 20. november 2016: Eirik B. Fjellestad I Titus 2:1-11 får misjonærene Titus instruks til hvordan han skal undervise ulike mennesker, så nyhetene om Jesus får et godt rykte på øya. Hvordan lever man et liv som er god reklame for Gud? Studie: Les Titus 2:1-11 # hvorfor får de forskjellige gruppene ulike oppgaver? # Hvordan […]

 • Gud som dommer

  Søndag 20. november 2016: Jon-Arne Frøyland Johannes 9. 39-41. Jesus sier til fariseerne at han har kommet til dom i denne verden. Hva slags dom snakker han om og hvem blir dømt? Hvorfor sier han et annet sted at Gud ikke sendte sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli […]

 • Støperiet: Titus del 2-Innflytelse med integritet

  Støperiet 6. november 2016: Lilla Tramm Titus 1, 6-16. Standarden er ganske høy for ledere i en menighet! Hvordan finner man ledere med integritet i vårt samfunn?  Gud deler sin nåde med oss, vi får ta i mot den som en gave, helt gratis, og så kommer Gud og forvandler hjertene våre. Det er der nåde […]

Sjekk oss ut en søndag

Vi feirer gudstjeneste hver søndag kl 11:00.
Her vil du bli tatt godt imot, høre hva vi tror på, oppleve feiringa, og bli kjent over kaffe og is etter møtet .

Du er hjertelig velkommen!

Hornsgate 12, Hamar, Norway

Ta kontakt