Hamar Frikirke

Audio > Gudstjenesten

 • Hjerte – en kristen klisjé?

  Støperiet 15. oktober 2017: Eirik Austeng Vi trenger å jevnlig snakke om hjerte vårt, og vi må stadig gjenoppdage hva Gud ønsker for hjerte vårt. les kap 2 og 4 i Salomos ordspråk. – Hva betyr det å bevare ditt hjerte? – Hva vil det si at livet utgår fra hjerte? – hva betyr visdom […]

 • Vår identitet som barn og prester

  Gudstjenesten 8. oktober 2017: Olaf Engsbråten Bibelen bruker ulike bilder og metaforer for hvem vi er i Kristus, blant annet som barn og et kongelig presteskap. Hva sier dette om vår identitet? Nedlasting: Vår identitet som barn og prester (38 min) Til samtale: Hva gjør et barn til et godt bilde på vår identitet hos Gud? […]

 • Strid troens gode strid

  Gudstjenesten 24. September 2017: Sølvi Fjellestad Gud vil gi oss overflod av liv. Men vi har en fiende som ved hjelp av løgntanker prøver å stjele det som Gud har gitt. Nedlasting: Strid troens gode strid (30 min) Til samtale: Hvordan merker du Guds liv i deg? Hvorfor oppleves kristenlivet som en strid? Avslør løgntanker ved […]

 • Gud er god!

  Gudstjenesten 17. September 2017: Anders Myklebust Gud er god! – Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår Nedlasting: Gud er god! (23 min) Til samtale: Les Efeserne 3. 14-20 og del inntrykk Hva tenker du om at Gud er god? Hvilken rolle […]

 • Om Bønnen og Arbeidet

  Gudstjenesten 3. September 2017: Eirik Austeng Martin Luther var opptatt av at folk skulle leve livet der de var, og gjøre alt til ære for Gud. Han kom fra en tradisjon der mange valgte å bli munk/nonne, fordi man trodde det førte en nærmere Gud. Luther gikk vekk fra dette, men samtidig oppfordret han sterkt til […]

 • Ta vare på Evangeliet

  Søndag 20. August 2017: Jon-Arne Frøyland Evangeliet er de gode nyhetene om Guds frelse, av nåde ved tro. Det har vært en pågående kamp i kirken for å ta vare på det, da det lett kan snike seg inn annen lære. Hvorfor måtte folk som Paulus og Martin Luther kjempe for å verne om evangeliet? Nedlasting: […]

 • Vi har invitasjon til tidenes fest, vi må bare gi den

  Søndag 25. Juni 2017: Eirik Austeng Gud ønsker at alle mennesker skal komme til sin fest. Han ønsker å bli kjent med hvert menneske. Han elsker alle, og har skapt og ønsket hvert menneske. Vi har fått oppdraget med å gi alle mennesker invitasjonen. Det store spørsmålet er: hvor flinke er vi til å gi invitasjonen […]

 • Den Hellige Ånd og vi

  Søndag 4. Juni 2017: Jon-Arne Frøyland Uten Den Hellige Ånd kan vi ikke være kristne. Hvordan preget Den Hellige Ånd de første kristne? Hvordan gjenkjenner vi Han i våre liv? Nedlasting: Den Hellige Ånd og vi (31 min) Til samtale: Har du noen konkrete opplevelser med Den Hellige Ånd? Hvordan har du erfart Den Hellige Ånds ledelse? […]

 • Kraft til å vitne til vår glede og Guds ære

  Søndag 28. mai 2017: Karl Oskar Haugrud. Johannes 15. 26-28. Er kraft et ord som beskriver oss som kristne? Vi har fått kraft av Gud til å være vitner der vi er. La oss sammen søke Guds ledelse ved DHÅs kraft. 1. Ta deg litt tid og søk DHÅ sin ledelse denne uka. Er det noe han […]

 • Freak: Å ha forbilder og være forbilde

  Freak for ungdom, 26 mai 2017: Pastor Jon-Arne Nedlasting: Å ha forbilder og være forbilde (30 min)

Sjekk oss ut en søndag

Vi feirer gudstjeneste hver søndag kl 11:00.
Her vil du bli tatt godt imot, høre hva vi tror på, oppleve feiringa, og bli kjent over kaffe og is etter møtet .

Du er hjertelig velkommen!

Hornsgate 12, Hamar, Norway

Ta kontakt