Hamar Frikirke

Audio > Gudstjenesten

 • Når var det Jesus vasket føttene dine sist?

  Gudstjenesten 10. Desember 2017: Anders Myklebust. La oss posisjonere oss slik at Gud kan styrke oss og berøre oss. La han pleie våre sår og investere i oss. Nedlasting: Når var det Jesus vasket føttene dine sist? (30 min) Til samtale: Hvordan kan adventstiden være en annerledes tid? Er det noe du trenger å justere […]

 • Guds dom

  Gudstjenesten 26. November 2017: Pastor Jon-Arne Matteus 25. 31-46. I møte med Guds dom skal vi stå til rette for våre gjerninger, selvom vi er frelst av nåde. Hva sier det om forholdet mellom tro og gjerninger? Nedlasting: Guds dom (32 min) Til samtale: Hva tenker du om at Gud en gang skal dømme verden? […]

 • Støperiet & Gudstjenesten: Korinterne del 5 – Forholdet mellom kropp, sjel og ånd

  Støperiet & Gudstjenesten 19. November 2017: Eirik Austeng 1 kor 6, 12-20. Om forholdet mellom ånd, sjel og kropp. Nedlasting: Forholdet mellom kropp, sjel og ånd  (31 min) Til samtale: Hva er ditt forhold til kropp, og til forholdet mellom ånd, sjel og kropp? Behandler du kroppen din som et tempel for Den hellige ånd? […]

 • Er Jesus verdt å følge?

  Gudstjenesten 12. November 2017: Karl Oskar Haugrud Vår glede og vårt engasjement for Jesus og evangeliet når vi står i motgang, viser at Jesus er dyrebar for oss. Nedlasting: Er Jesus verdt å følge? (29 min) Til samtale: Hva i ditt liv viser at Jesus er dyrebar for deg? Les Markus 10. 28-31 og del oppdagelser […]

 • Guds ære alene

  Gudstjenesten 5. November 2017: Pastor Jon-Arne Vi er kalt til å leve et liv til Guds ære. Det motsatte av ære er skam. Hvordan lever vi med vår skam i forhold til å gi Gud ære? Nedlasting: Guds ære alene (29 min) Til samtale: Hva er sammenhengen mellom synd, skyld og skam? Hvordan takler vi skammen […]

 • Skriften alene

  Gudstjenesten 29. oktober 2017: Espen Ottosen Reformasjonsjubileet. En av Martin Luthers store bidrag til kirken var å gjøre Bibelen tilgjengelig for folket og la den ha siste ordet i forhold til Kirkens autoritet. Hvordan skal vi forstå det reformatoriske prinsippet “Skriften alene” idag? Nedlasting: Skriften alene (28 min) Til samtale: Hvilket syn har du på Bibelen? […]

 • Støperiet: Korinterne del 3 – Frihet i Kristus

  Støperiet 22. oktober 2017: Karl Oskar Haugrud Det er frihet i at Gud alene dømmer meg, det er hva Jesus mener om meg som skal få definere om jeg er bra nok. Vi skal få lov til å være frie fra hva andre måtte tenke om oss, også hva vi måtte tenke om oss selv. […]

 • Kristus alene

  Gudstjenesten 20. oktober 2017: Jon-Arne Frøyland I sentrum av reformasjonen stod læren om “Kristus alene”, som et oppgjør med en kirke som hadde lagt mange byrder på folk. Reformasjonen handler om en gjenoppdagelse av evangeliet, og det trenger kirken stadig å gjenoppdage. Nedlasting: Kristus alene (34 min) Til samtale: Hvilken betydning har “Kristus alene” for din […]

 • Hjerte – en kristen klisjé?

  Støperiet 15. oktober 2017: Eirik Austeng Vi trenger å jevnlig snakke om hjerte vårt, og vi må stadig gjenoppdage hva Gud ønsker for hjerte vårt. Les kap 2 og 4 i Salomos ordspråk. Til samtale: Hva betyr det å bevare ditt hjerte? Hva vil det si at livet utgår fra hjerte? Hva er visdom for […]

 • Vår identitet som barn og prester

  Gudstjenesten 8. oktober 2017: Olaf Engsbråten Bibelen bruker ulike bilder og metaforer for hvem vi er i Kristus, blant annet som barn og et kongelig presteskap. Hva sier dette om vår identitet? Nedlasting: Vår identitet som barn og prester (38 min) Til samtale: Hva gjør et barn til et godt bilde på vår identitet hos Gud? […]