Hamar Frikirke

Audio > Freak

 • Freak: Gud vil lære deg noe nytt

  Freak for ungdom, 6. oktober 2017: Bjarte Haugen Nedlasting: Gud vil lære deg noe nytt (32 min)

 • Freak 20 år: Det er livet om å gjøre

  Freak for ungdom 20 års-jubileum: Pastor Jon-Arne Hva betyr Freak? Hva menes med evig liv? Hvilke kjennetegn skal prege Freak-miljøet? Nedlasting: Det er livet om å gjøre (32 min)

 • Freak: Være med på det Gud gjør!

  Freak for ungdom, 1 september 2017: Anders Myklebust Vi har fått et oppdrag i dele de gode nyhetene. Ta steget ut i tro og bli med på det Gud gjør. Nedlasting: Være med på det Gud gjør! (21 min)

 • Freak: Hvordan leve sammen med Gud i sommer

  Etter at Jesus for opp til himmelen, ble disiplene værende igjen i Jerusalem. I pinsen fikk de Den Hellige Ånd. Bibelen forteller at de først kristne “De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene”. Senere står de at de var godt likt av hele folket. Spørsmål: – Hva er ditt […]

 • Freak: Jeg tror på Den Hellige Ånd

  Freak for ungdom, 2. juni 2017: Anders Myklebust Vi er kjent med Faderen og Sønnen, men DHÅ er mer ukjent for oss. Men DHÅ er den som viser oss Faderen og Sønnen. La DHÅ få fylle deg hver dag. Nedlasting: Jeg tror på Den Hellige Ånd (21 min)

 • Freak: Å være ekte og ærlig

  Freak 12. mai 2017: Eirik B. Fjellestad Eirik forteller om hvordan det har vært vanskelig for han å være ekte og ærlig med troa si, og det å føle at en kommer til kort. 2 Korinterne kapittel 4 viser eksempelet Paulus setter på ekthet og ærlighet, og det blir utgangspunktet for hvordan vi møter venner med det […]

 • Freak: Et ærlig liv

  Freak for ungdom, 5 april 2017: Mathias Eek Stå sammen og være ærlige med hverandre om livet. Nedlasting: Et ærlig liv (28 min)

 • Freak: Gud er trofast

  Freak for ungdom 28. april 2017: Eirik Austeng Gjennom troen har vi et håp, som peker tilbake på korset/Jesu død og oppstandelse, og som peker frem på evigheten med Gud. Men hva når jeg ikke føler eller erfarer noe i troen? Hvordan kan jeg være sikker på dette håpet? Spm: Hva betyr det for deg […]

 • Freak: Guds nåde gjennom en historie

  Freak for ungdom, 21. april 2017: Celina Honningsvåg Nedlasting: Nåde (31 min)

 • Freak: Min troshistorie – kraften i Påskens budskap

  Freak for ungdom, 7. april 2017: Ungdomsleder Anders Myklebust Nedlasting: Kraften i Påskens budskap (24 min)

Sjekk oss ut en søndag

Vi feirer gudstjeneste hver søndag kl 11:00.
Her vil du bli tatt godt imot, høre hva vi tror på, oppleve feiringa, og bli kjent over kaffe og is etter møtet .

Du er hjertelig velkommen!

Hornsgate 12, Hamar, Norway

Ta kontakt