Hamar Frikirke

Støperiet: Trosbekjennelsen I – Hvordan påvirker farsrelasjon Gudsbildet?

Støperiet 7. mai 2017: Karl Oskar Haugrud

Trosbekjennelsen tar for seg det aller viktigste i vår kristen tro. Den apostoliske trosbekjennelsen har røtter helt ned til 200 tallet og peker på apostlenes og Jesu lære. Taleserien på trosbekjennelsen går over tre taler, der den første handler om Gud som Far. Karl Oskar tar utgangspunkt i Herrens bønn i Matteus kap 6. Jesus viser hvordan Far er både relasjonell, personlig, omsorgsfull, og samtidig hellig og allmektig.

  1. Hvordan er ditt bilde av Gud som Far? Er det noen karakteristikker du har lagt på Gud som du har fått fra din jordiske far?
  2. Er det noen Gud vil at du skal søke forsoning med?

Nedlasting: Trosbekjennelsen del 1: Hvordan påvirker farsrelasjon Gudsbildet? (36 min)

 

Sjekk oss ut en søndag

Vi feirer gudstjeneste hver søndag kl 11:00.
Her vil du bli tatt godt imot, høre hva vi tror på, oppleve feiringa, og bli kjent over kaffe og is etter møtet .

Du er hjertelig velkommen!

Hornsgate 12, Hamar, Norway

Ta kontakt