Hamar Frikirke

Guds dom

Gudstjenesten 26. November 2017: Pastor Jon-Arne

Matteus 25. 31-46. I møte med Guds dom skal vi stå til rette for våre gjerninger, selvom vi er frelst av nåde. Hva sier det om forholdet mellom tro og gjerninger?

Nedlasting: Guds dom (32 min)

Til samtale:

  • Hva tenker du om at Gud en gang skal dømme verden?
  • Les Jakob 2. 14-17. Hvordan skal vi forstå forholdet mellom tro og gjerninger?
  • Hvilke utslag gir troen i din hverdag?

Sjekk oss ut en søndag

Vi feirer gudstjeneste hver søndag kl 11:00.
Her vil du bli tatt godt imot, høre hva vi tror på, oppleve feiringa, og bli kjent over kaffe og is etter møtet .

Du er hjertelig velkommen!

Hornsgate 12, Hamar, Norway

Ta kontakt