Hamar Frikirke

Freak: Å være ekte og ærlig

Freak 12. mai 2017: Eirik B. Fjellestad

Eirik forteller om hvordan det har vært vanskelig for han å være ekte og ærlig med troa si, og det å føle at en kommer til kort. 2 Korinterne kapittel 4 viser eksempelet Paulus setter på ekthet og ærlighet, og det blir utgangspunktet for hvordan vi møter venner med det vi tror på.

Nedlasting: Å være ekte og ærlig  (30 min)

Sjekk oss ut en søndag

Vi feirer gudstjeneste hver søndag kl 11:00.
Her vil du bli tatt godt imot, høre hva vi tror på, oppleve feiringa, og bli kjent over kaffe og is etter møtet .

Du er hjertelig velkommen!

Hornsgate 12, Hamar, Norway

Ta kontakt