Hamar Frikirke

Facebook

@HamarFrikirke på Instagram

  • Velkommen til gudstjeneste kl. 11 imorgen. Pastor Jon-Arne taler om levende vann, om dynamikken i troen. Nattverd. #Hamar
  • Gutta pynter kafeen på @freakhamar . #Hamar
  • Velkommen til FREAK ACTIVE kl 19. Det blir god stemning! Alle ungdom er velkommen. Sjekk facebook-eventen eller hamarfrikirke.no for mer info. #Hamar #freakhamar
  • Vårt nye bygg begynner å bli ferdig. Her blir det kontorer, møterom, bønn og samtalerom, kjøkken og toaletter. Det er mulig å gi din støtte til bygget til kontonummer 1822 22 15133.

Vi ønsker å være en hverdagskirke midt i byen og dette bygget gir oss mulighet til nettopp det. Det gir oss mulighet til å være en mer åpen og tilgjengelig kirke, med ansatte og frivillige tilstede. Vi ønsker å ha ulike møtepunkter gjennom uka som når flere mennesker. På søndagene gir dette bygget oss bedre fasiliteter til søndagsskolen og kirkekaffen.
  • Velkommen Lovsangskveld med nattverd kl. 1730. Det blir kirkekaffe først og så starter møtet kl. 18.00. Jon Terje Myklebust leder møtet og Andreas Karstad leder oss i lovsang. #Hamar
  • Våren er her og det er tid for dugnad i kirka, idag og torsdag kl. 16.00-20.00. Vi starter med servering av grillpølser i hagen. Det blir primært innendørs i denne omgang, da uteområdet vil trenge en dugnad når nybygget er ferdig. Ta gjerne med egnet utstyr.
  • Velkommen til gudstjeneste imorgen kl. 11 med seminar etter kirkekaffen. Vi får besøk av Jarle Skullerud, synodeformann i Frikirken.

Hvordan oppfatter folk deg? Hvordan ser du på deg selv?
Mange av oss bærer på gale bilder av oss selv, vår forsamling og Gud. Vi trenger hjelp til å se på oss selv og vår forsamling slik Gud ser på oss. Dette er ofte vanskelig. Når vi har gått oss fast i ett mønster, kan vi trenge hjelp til å se nye muligheter, utfordringer og veier. 
Kom å hør mer om dette imorgen! #Hamar
  • Velkommen til Skjærtorsdagssamling imorgen kl. 19.00, med nattverd og kveldsmat. Det blir samling, selvom den tidligere var avlyst.

Langfredag er det mulighet til å bli med på korsvandring i byen fra Domkirken kl. 12.00.

På søndag feirer vi Jesu oppstandelse med høytidsgudstjeneste kl. 11.00.

God påske! #Hamar
  • Velkommen til @stoperiethamar ikveld.
Eirik B. Fjellestad skal snakke om tid og penger, og hvordan dette er noe vi har fått av Gud, men som han ber oss gi tilbake til ham.

Annonse

Sjekk oss ut en søndag

Vi feirer gudstjeneste hver søndag kl 11:00.
Her vil du bli tatt godt imot, høre hva vi tror på, oppleve feiringa, og bli kjent over kaffe og is etter møtet .

Du er hjertelig velkommen!

Hornsgate 12, Hamar, Norway

Ta kontakt